Tevékenység - Szolgáltatások Befektetési Alapok számára

Portfolió optimalizálás 
A QCR (UK) Limited tulajdonosai által fejlesztett, hitelkockázatok mérését célzó módszertan előrelépést jelent az eddig használt kötvényárazási modellekhez képest, így lehetőséget biztosít hitelkockázatokba fektető alapok portfoliójának optimalizálására. A hitelkockázatok pontosabb számszerűsítése a hitel típusú befektetések árazása során jelentős többletinformációt biztosít az alapkezelő részére, mely segítségével magasabb kockázattal súlyozott hozam érhető el a befektetett eszközökön. 

Az új módszertan a DCF részvényárazási algoritmus továbbfejlesztése a vállalati érték változékonyságának meghatározása céljából. A modell iparági ciklikussági függvényeken keresztül közvetlen kapcsolatot teremt a makrogazdasági növekedési kilátások és a vállalat jövőbeni pénzügyi teljesítménye között, mely kapcsolat lehetőséget biztosít a vállalat által generált jövőbeni pénzáramlás különböző makro szcenáriók szerinti stressz-tesztelésére. A vállalati érték különböző makro szcenáriók szerint végzett szimulációja jó iránymutatást ad a vállalati érték változékonyságára, mely alapvetően befolyásolja a vállalatnak nyújtott hitelek visszafizetésének kockázatát.

Az új hitelkockázat mérő modell módszertanáról bővebben a RISKAWARE szekció alatt olvashat.

Piaci kockázatkezelés
Londoni tőkepiacokon szerzett tapasztalataink alapján vállaljuk más alapokba fektető („Fund of funds”) és közvetlenül a tőkepiacon befektető alapok kockázatkezelési rendszereinek fejlesztését és implementálását. A következő kockázatmérő modulok bevezetésével és a megfelelő limitek kialakításával biztosítani tudjuk egy befektetési alap legmagasabb sztenderdeknek megfelelő kockázatkezelését.

  1. VAR („Value at Risk”) modul
  2. TE („Tracking Error”) modul
  3. FA („Faktor Analízis”) modul
  4. Credit Risk modul
  5. Likviditási modul
  6. Turbulens TE számítás
  7. Turbulens korrelációs mátrix létrehozása a FA-ben használt faktorok közötti összefüggésekre
  8. Béta számítási modul
  9. ES („Expected Shortfall”) modul elkészítése, az extrém esetekben várható veszteségek megbecslésre („Tail risk”)