Tevékenység - Vevőminősítés, Partnerkockázat

Banki kockázatkezelési tapasztalataink alapján a vállalati szektor számára nyújtunk vevőminősítési és partnerkockázat-kezelési szolgáltatásokat, melynek eredményeként csökkenthető a vállalat kétes vevőkintlévősége, illetve vevői nemfizetésből adódó vesztesége. Ez irányú tevékenységünk részeként egyrészt jelentős banki kockázatkezelési gyakorlattal rendelkező szakértőink végzik a vevők pénzügyi és egyéb jellemzőik alapján történő hitelminősítését, másrészt vállaljuk olyan vevőminősítő rendszerek kiépítését, melyek nyilvántartják, adminisztrálják és automatikusan jelzik, ha valamely vevő megközelíti vagy átlépi a minősítésének és forgalmának megfelelő kintlévőségi limitet.